Kadastras

Pastatų kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai gali būti reikalingi pastačius naują pastatą arba pertvarkius patalpas. Taip pat – norint užregistruoti seną statinį, kuris dar nėra registre, butą po remonto ar renovacijos arba įregistruojant inžinerinį statinį.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Atliekant kadastrinius matavimus nustatomos:

 • žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai;
 • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai;
 • pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;
 • parengiamas žemės sklypo planas;
 • apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas;
 • parengiama žemės naudmenų eksplikacija;
 • apskaičiuojama žemės sklypo vertė;
 • parengiami žemės sklypo kadastro duomenys;
 • sudaroma nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų byla;
 • atstatomi sunaikinti riboženkliai pagal pateiktus duomenis.

Inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai

Šaligatvių, estradų, nuotekų valyklos statinių ir kitų inžinerinių statinių, neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kadastro duomenų nustatymas.

Geodezija

Topografinės nuotraukos

Topografinė nuotrauka yra reikalinga prieš pradedant įvairius projektavimo darbus, kadangi bet kuris projektavimo darbas turi būti atliekamas ant topografinio pagrindo. Topografiniai planai gali būti 1:500, 1:1000, 1:2500 masteliuose. Skaityti toliau

Pastatų kontrolinės – geodezinės nuotraukos

Pastato geodezinė nuotrauka reikalinga patikrinti ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti atstumai nuo ribų, ar tvoros neišlenda už sklypo ribų. Šie geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Skaityti toliau

Inžinerinių tinklų kontrolinės – geodezinės nuotraukos

Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas saugiam ir racionaliam komunikacijų eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengiant pakartotinių tyrinėjimų. Nutiesus naujas požemines komunikacijas, būtinai fiksuojama jų planinė ir vertikalioji padėtis, nustatomos jų techninės charakteristikos.

Statybinė geodezija

Tai geodeziniai matavimai statybų aikštelėje. Pirmiausiai atliekami inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai statybų aikštelėje, surenkama ir analizuojama esama geodezinė-topografinė medžiaga, sudaromas (esant būtinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas, sudaromas nuotraukos geodezinis pagrindas ir atliekami kiti paruošiamieji darbai.

3D lazerinis skenavimas ir fotogrametrija

Lazerinio skenavimo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje

Statinių pridavimas

Statybos užbaigimas ir statinių pridavimas, atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius, baigtai ir nebaigtai statybai. Tuomet pastatas ar namas turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Skaityti toliau

Žemėtvarka

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus. Skaityti toliau

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. Skaityti toliau


Dėl daugiau informacijos kviečiame skambinti telefonu +370 652 24 077, rašyti el. laišką adresu tomas@siaurinis.lt arba apsilankyti pas mus adresu Vytauto g. 5, Biržai.