Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atliekami:

  • Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;
  • Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus;
  • Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus;
  • Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą;
  • Prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo;
  • Keičiant gretimų žemės sklypų ribas (perdalijimas), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.

Norint atlikti žemės sklypų padalinimo ir pertvarkymo projektą reikia pateikti:

  • Žemės sklypo geodezinių (kadastrinių) matavimų bylas.
  • Žemės sklypo teisinę registraciją patvirtinanti dokumentą.
  • Jeigu sklype yra pastatai, jų teisinio įregistravimo dokumentus.
  • Savivaldybės architekto išduotas projektavimo sąlygas.

Grįžti į paslaugų puslapį