Statybos užbaigimas ir statinių pridavimas, atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius, baigtai ir nebaigtai statybai. Tuomet pastatas ar namas turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai.

Su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai:

 1. deklaracija; – Mūsų paslauga
 2. statinio projektas; – Pateikiate Jūs
 3. statybą leidžiantis dokumentas; – Pateikiate Jūs
 4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); –Mūsų paslauga
 5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos; – Mūsų paslauga
 6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai; – Mūsų paslauga
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (kai nėra išlaikytas 3m atstumas iki sklypo ribos); – Pateikiate Jūs
 8. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos. – Mūsų paslauga
 9. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
  statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas); – Mūsų paslauga
 10. energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi); – Rekomenduojame savo partnerius 
 11. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (tuo atveju, jei toks užtikrinimas yra privalomas pagal Statybos įstatymą);
  statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos; – Rekomenduojame savo partnerius 
 12. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams; – Rekomenduojame savo partnerius 

Grįžti į paslaugų puslapį