Topografinė nuotrauka yra reikalinga prieš pradedant įvairius projektavimo darbus, kadangi bet kuris projektavimo darbas turi būti atliekamas ant topografinio pagrindo. Topografiniai planai gali būti 1:500, 1:1000, 1:2500 masteliuose. Juose vaizduojama visa žemės paviršiaus situacija, esami inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis. Nuotrauka atliekama valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje.

Norint užsisakyti topografinę nuotrauką reikia pateikti:

  • žemės sklypo planą;
  • topografinio plano matavimo zonos ribą.

Grįžti į paslaugų puslapį