Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atliekami:

Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;

Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus;

Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus;

Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą;

Prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo;

Keičiant gretimų žemės sklypų ribas (perdalijimas), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.