Žemės tvarkymas – teisės aktų reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačiuosius ir viešuosius interesus. UAB „Šiaurinis taškas“ specialistai atlieka šiuos žemėtvarkos darbus:Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Žemėtvarkos paslaugas teikiame tik dalyje Lietuvos teritorijos: