Site Loader
Topografinė nuotrauka yra reikalinga prieš pradedant įvairius projektavimo darbus, kadangi bet kuris projektavimo darbas turi būti atliekamas ant topografinio pagrindo. Topografiniai planai gal būti 1:500, 1:1000, 1:2500 masteliuose. Juose vaizduojama visa žemės paviršiaus situacija, esami inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis. Nuotrauka atliekama valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje.
Norint užsisakyti topografinę nuotrauką reikia pateikti:
  •  žemės sklypo planą;
  •  topografinio plano matavimo zonos ribą;