Kadastrinai matavimai gali būti reikalingi pastačius naują pastatą arba pertvarkius patalpas. Taip pat – norint užregistruoti seną statinį, kuris dar nėra registre, butą po remonto ar renovacijos arba įregistruojant inžinerinį statinį.