Šaligatvių, estradų, nuotekų valyklos statinių ir kiti inžinerinių statinių, neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kadastro duomenų nustatymas.