Topografinė nuotrauka yra reikalinga prieš pradedant įvairius projektavimo darbus, kadangi bet kuris projektavimo darbas turi būti atliekamas ant topografinio pagrindo. Topografiniai planai gal būti 1:500, 1:1000, 1:2500 masteliuose. Juose vaizduojama visa žemės paviršiaus situacija, esami inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis. Nuotrauka atliekama valstybinėje LKS 94 koordinačių sistemoje. Norint užsisakyti topografinę nuotrauką reikia pateikti: – žemės sklypo planą; – topografinio plano matavimo zonos ribą