Pastato geodezinė nuotrauka reikalinga patikrinti ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti atstumai nuo ribų ar tvoros neišlenda už sklypo ribų. Šie geodeziniai matavimai , atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Norėdami užsisakyti pastato gedezinę nuotrauką, reikalinga pateikti Registrų centro pažymėjimą bei statybos projektą ir leidimą.