Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas saugiam ir racionaliam komunikacijų eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengiant pakartotinių tyrinėjimų. Nutiesus naujas požemines komunikacijas, būtinai fiksuojama jų planinė ir vertikalioji padėtis, nustatomos jų techninės charakteristikos.